ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Sveta Nedelja

-Subota, 12. 5. u 16:30 sati svibanjska pobožnost (krunica i litanije) i misa za krizmanike, njihove roditelje i kumove (naše župljane). Nakon mise roditelji će dati prilog za krizmu, medijski paket i tečaj radosnog kršćanstva Kursiljo. U euharistiji će biti kateheza o svetoj potvrdi. U 18 sati će biti proba pjevanja za krizmanike.

-Nedjelja, 13. 5. u 11 sati: treći pripremni liturgijski susret (pripremna nedjelja) – proslava Majčina dana.

-Srijeda, 16. 5. u 18 sati klanjanje pred Presvetim i proba za krizmanike.

-Četvrtak, 17. 5. u 19:15 sati pokorničko bogoslužje (ispit savjesti); u 19:45 sati sakrament pomirenja za krizmanike, kumove i roditelje (mogu se priključiti ostali članovi vjerničke zajednice, braća, rodbina…). Nakon ispovijedi će biti razgovor s krizmanicima o bitnim istinama kršćanske vjere.

-Petak, 18. 5. u 19:15 sati: susret svih krizmanika i završna proba (obred svete potvrde, čitanja…).

-SLAVLJE SVETE POTVRDE: subota, 19. 5. u 10:30 sati: Okupljanje potvrđeničke skupine u 10 sati ispred crkve.

-Zahvala za sakrament svete potvrde: na svetkovinu Duhova, 20. 5. u 11 sati.

-Euharistija uoči Presvetog Trojstva za potvrđeničku skupinu bit će u subotu, 26. 5. u 17 sati.

-Potvrđenička skupina slavi svetkovinu Presvetog Trojstva i dan župne zajednice u nedjelju, 27. 5. u 11 sati (euharistija će također biti u 8 i 18:30 sati).

-Svetkovina Tijelova: euharistija i tijelovska procesija bit će 31. 5. u 10 sati. (krizmanici u Vukovaru).

-Nakon slavlja svete potvrde kateheza se nastavlja do 9. lipnja.

-Zahvala (Te Deum) za vjeronaučnu i školsku godinu bit će u nedjelju, 10. 6. u 11 sati.

-Od jeseni se potvrđenici mogu uključiti u zbor mladih, ministrantsku zajednicu, zajednicu mladih…

Župni ured

Adresa: Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 / 33 70 755
e-mail: zupa.svnedelja@gmail.com
 
web:
 
IBAN: HR4524030091120001699 (Samoborska banka)
 
VRIJEME ZA IZDAVANJE DOKUMENATA I DOGOVOR:
UTORAK 17 - 18
SRIJEDA 9 - 10
ČETVRTAK 17 - 18
PETAK 17 - 18
 
DUHOVNI RAZGOVOR I SASTANCI SA ŽUPNIKOM PO DOGOVORU.

PONEDJELJKOM, SUBOTOM I BLAGDANOM URED NE RADI.
 
 poboznost
 
 
 pijanist