ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Sveta Nedelja

 
RASPORED ŽUPNE KATEHEZE 2020.-2021.
 
PRVOPRIČESNICI
 
TREĆI RAZREDI
MJESTO ODRŽAVANJA: dvorana pastoralnog centra.
3 A ŠKOLA SVETA NEDELJA – skupina SV. MARIJA MAGDALENA - u srijedu u 17:15 sati (nastava popodne); u četvrtak u 17:15 (nastava ujutro).
3 B ŠKOLA SVETA NEDELJA – skupina PRESVETO TROJSTVO - utorkom u 17:15 sati.
MJESTO ODRŽAVANJA - kapela u Strmcu
3 A ŠKOLA STRMEC – skupina SV. ROK - subotom u 9 sati.
3 B ŠKOLA STRMEC – skupina SV. NIKOLA - subotom u 10 sati.
3 C ŠKOLA STRMEC – skupina SV. FLORIJAN - subotom u 11 sati.
 
DRUGI RAZREDI (dvorane pastoralnog centra)
Kateheza po skupinama (razredima) svake druge nedjelje u 10:10 sati.
2 A ŠKOLA SVETA NEDELJA – skupina SVETA MARIJA
2 B ŠKOLA SVETA NEDELJA – skupina SVETI ANĐELI ČUVARI
2 A ŠKOLA STRMEC – skupina SVETA OBITELJ
3 B ŠKOLA STRMEC – skupina SVETI JOSIP
 
 
KRIZMANICI
 
OSMI RAZREDI (dvorana pastoralnog centra)
8 A – skupina SV. LEOPOLD. B. MANDIĆ - srijedom u 18 sati (nastava ujutro) ili 19 sati (nastava popodne).
8 B – skupina SV. MARKO KRIŽEVČANIN - četvrtkom u 18 sati (nastava ujutro) ili 19 sati (nastava popodne).
8 C – skupina BL. A. STEPINCA - subotom u 9 sati.
8 D – skupina – BL. A. KAŽOTIĆ - subotom u 10 sati.
8 E – skupina BL. IVAN MERZ - subotom u 11 sati.
 
SEDMI RAZREDI (dvorane pastoralnog centra)
Kateheza po skupinama (razredima) svake druge nedjelje u 10:10 sati.
7 B - skupina EMAUS
7 C – skupina JERUZALEM
7 D - skupina NAZARET
7 E - skupina BETLEHEM
 

Župni ured

Adresa: Svetonedeljska 18, 10431 Sveta Nedelja
Telefon: 01 / 33 70 755
e-mail: zupa.svnedelja@gmail.com
web: www.zupa-presvetotrojstvo.hr
 
IBAN: HR4524030091120001699 (Samoborska banka)
 
VRIJEME ZA IZDAVANJE DOKUMENATA I DOGOVOR:
UTORAK 17 - 18
SRIJEDA 9 - 10
ČETVRTAK 17 - 18
PETAK 17 - 18
 
DUHOVNI RAZGOVOR I SASTANCI SA ŽUPNIKOM PO DOGOVORU

PONEDJELJKOM, SUBOTOM I BLAGDANOM URED NE RADI
 poboznost
 
 
 pijanist